« Geri
METASTATİK KOLOREKTAL KANSERİ OLAN HASTANIN AMELİYAT SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
ZEYNEP KIZILCIK ÖZKAN, BÜLENT ÜNAL
Journal of Academic Research in Nursing - 2022;8(2):107-113
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

Bu çalışmada amaç metastatik kolorektal kanser nedeniyle eş zamanlı anterior rezeksiyon, sağ hepatektomi ve kolesistektomi yapılan bir hastanın Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre NANDA - I Taksonomi II sınıflama sistemini uygulayarak ameliyat sonrası hemşirelik bakımını sunmaktır. Çalışma Temmuz 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Hastaya etkisiz sağlık bakımı, bulantı, dengesiz beslenme; beden gereksiniminden az, bozulmuş gastrointestinal motilite işlevi, aktivite intoleransı riski, etkisiz solunum örüntüsü, banyo yapmada öz bakım eksikliği, uyku örüntüsünde bozulma olmak üzere sekiz hemşirelik tanısı koyuldu. Uygun hemşirelik girişimleri uygulandı ve bakımın sonuçları değerlendirildi. Sonuç olarak Gordon’un FSÖ modeli ve NANDA’nın hemşirelik tanılama sistemi baz alınarak uygulanan hemşirelik bakımının postoperatif derlenmeyi hızlandırdığı gözlendi.

Facebook'ta Paylaş